Näs Gård – en gård med historia
Näs Gårds historia är till stora delar okänd men dess ägare är bättre kända genom en ägarlängd som går tillbaka till 1550-talet. Men gården är förmodligen äldre än så. Under norra flygeln finns en stenvalvkällare som minner om medeltid. Det första skriftliga dokumentet är ett testamente från 1371.

Vid en inventering av gamla gårdar som Nordiska museet gjorde 1930 kunde man konstatera att det var svårt att åldersbestämma byggnaderna. Besiktningen kom dock till slutsatsen att byggnadsperioden är 1600-tal, senare delen av 1700-talet och viss kompletterande bebyggelse i början av 1800-talet.

Under en period var gården omsluten av vatten och befann sig alltså på en holme. Boskapen låstes in på gården över natten. Det gällde att skydda sig för de elaka västgötarna, smålänningarna, danskarna och stigmännen!

Förutom mangårdsbyggnad, flyglar och porthuset ingår också magasin, mangelbod och en drängstuga, som idag är hönshus, i gårdsbilden, som numera är kulturminnesmärkt. Ladugårdarna låg tidigare på hagen väster om gården – man kan se grunderna.

The entire history of the country estate Näs
During the Middle Ages the estate was called Haga. The first written document is a will dated in 1371. It is not sure exactly how old the house is. During the 14th Century it is known that a stone tower with a cellar situated below it in the North Wing. The estate is considered to be very Medieval due to its circular architecture.

During one period the estate was situated on an islet and the cattle was always locked in during the dark hours of the night. It was very important to protect yourself against the evil ”neighbours” across the state borders and also the danish and men who were travelling by foot.

The entire estate apart from the tower house was burned down i during the 18th Century. At that time it was common to have great bottom floors in all buildings. The top floors were built in 1790 and the massive storehouse has been dated to a later year.

The chicken house is belived to have been the house of the service people. The barn’s was earlier situated on an enclosed field in the west were the traces after it has been found.

PORTHUSET – The Entraces House

Ett av två porthus som finns kvar i Sverige.
Näs Gård är uppförd i trä och har ett berömt porthus i karolinerstil från 1600-talet, som klarade sig undan branden, som härjade gården på 1700-talet. Det är ett av två porthus från den tiden, som finns kvar i Sverige. Det andra finns på Misterhults herrgård i Kalmar län.

Sju gånger försökte man riva porthuset men det blev aldrig verklighet eftersom en ko dog i ladugården varje gång man skred till verket. Efter detta ansågs det föra otur med sig att riva eller ändra på byggnaden. Vid midsommarafton sägs en vitklädd dam visa sig i porthuset och välsigna gården. Vem damen är förtäljer inte historien men kanske är det fröken Lillie, som bodde på Näs 1715–1745 och som drunknade i en närbelägen sjö under ett oväder.

Professor Lars Ågren och Anna Lena Zetterberg som ägde gården mellan åren 1989–2006 anordnade en kurs för timmermän i äldre teknik och renoverade på så sätt tornhuset cirka år 1990.

One of two remaining entraces houses in Sweden
The entrance house is the oldest wooden house on the estate. Seven attempts were made to tear it down but it never happened because a cow would always die in the planning stage. To tear the house down or make drastic changes was later considered to bring bad luck with it. On Midsummers Night the tale tells that a lady appears in the sky and blessed the estate. The tale does not entail who the lady was but possibly Freja, who in Nordic Mythology is the God of fertility. Or possibly miss Lillie who lived on the estate between 1715 – 1745, who drowned in a storm in the Lake of Ögge.

Professor Lars Ågren and Anna Lena Zetterberg, who owned the estate between the years 1989 to 2006 set up a course for carpenters teaching old techniques and could throught that renovate the entrance house in 1990.

BILDER FRÅN NÄS GÅRD – Pictures from Näs Gård