Ett av två porthus som finns kvar i Sverige.
Näs Gård är uppförd i trä och har ett berömt porthus i karolinerstil från 1600-talet, som klarade sig undan branden, som härjade gården på 1700-talet. Det är ett av två porthus från den tiden, som finns kvar i Sverige. Det andra finns på Misterhults herrgård i Kalmar län.

Sju gånger försökte man riva porthuset men det blev aldrig verklighet eftersom en ko dog i ladugården varje gång man skred till verket. Efter detta ansågs det föra otur med sig att riva eller ändra på byggnaden. Vid midsommarafton sägs en vitklädd dam visa sig i porthuset och välsigna gården. Vem damen är förtäljer inte historien men kanske är det fröken Lillie, som bodde på Näs 1715–1745 och som drunknade i en närbelägen sjö under ett oväder.

Professor Lars Ågren och Anna Lena Zetterberg som ägde gården mellan åren 1989–2006 anordnade en kurs för timmermän i äldre teknik och renoverade på så sätt tornhuset cirka år 1990.

One of two remaining entraces houses in Sweden
The entrance house is the oldest wooden house on the estate. Seven attempts were made to tear it down but it never happened because a cow would always die in the planning stage. To tear the house down or make drastic changes was later considered to bring bad luck with it. On Midsummers Night the tale tells that a lady appears in the sky and blessed the estate. The tale does not entail who the lady was but possibly Freja, who in Nordic Mythology is the God of fertility. Or possibly miss Lillie who lived on the estate between 1715 – 1745, who drowned in a storm in the Lake of Ögge.

Professor Lars Ågren and Anna Lena Zetterberg, who owned the estate between the years 1989 to 2006 set up a course for carpenters teaching old techniques and could throught that renovate the entrance house in 1990.

Porthuset i olika årstider